menu

Mångfald och inkludering

Vi på Fremantle strävar efter att berätta historier som förenar människor. Våra program ska spegla det Sverige vi lever i och vårt mål är alltid att skapa underhållning som engagerar tittare i hela landet. För att uppnå detta behöver vi arbeta med människor med olika bakgrunder och kulturer, både bakom och framför kameran Fremantle är också sponsor till organisationen ”All of Us” mentorprogram för att öppna dörren och välkomna människor som är under 30 år, identifierar sig som rasifierad och saknar kontakter inom kreativa branscher.

För mer info se: www.allofus.se/mentorprogram