menu

Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet vid behandling av dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur företag inom FremantleMedia Group behandlar dina personuppgifter. Vår policy beskriver även vilka uppgifter vi samlar in och hur vi samlar in uppgifter på ett lagligt och pålitligt sätt. Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter.

Fremantle behandlar olika typer av personuppgifter. Vi behandlar t.ex. personuppgifter för artister som deltar i våra program, de som söker till våra program, arbetssökande och för de som vill ha information om vår verksamhet.

Fremantle är personuppgiftsansvarig i förhållande till de personuppgifter vi behandlar. Dock kan andra utvalda samarbetspartners, tjänsteleverantörer eller bolag inom samma koncern ibland uppträda som s.k. personuppgiftsbiträden eller vara personuppgiftsansvariga tillsammans med Fremantle.

Genom att lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i denna integritetspolicy. Om du lämnar någon annan personuppgifter till oss är du ansvarig för att Fremantle får behandla även de personuppgifterna i enlighet med tillämplig integritetspolicy.

Ändringar i denna integritetspolicy meddelas genom att de nya villkoren publiceras här på denna sida på Fremantles hemsida och vi rekommenderar att du regelbundet tar del av dessa.

INSAMLING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Insamling och behandling av dina personuppgifter kan ske när du till exempel medverkar i ett av våra program, söker en roll eller funktion i en av våra produktioner, söker arbete hos oss, har samtyckt till att vi skickar marknadsföringsmaterial till dig eller när du har kontaktat oss via hemsidan eller sociala medier. Insamling av dina personuppgifter kan även ske i vår omvärldsbevakning.

HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter är skyddade genom lagstiftning. Av Dataskyddsförordningen (GDPR) följer att vi måste behandla dina personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Vi lovar att alltid informera dig om när vi samlar in personuppgifter från dig och för vilket ändamål vi gör det. När vi har en egen affärsmässig eller kommersiell anledning för att behandla dina personuppgifter behandlas dem enligt den lagliga grunden ”berättigat intresse”. När vi behandlar dina personuppgifter med anledning av ett berättigat intresse kommer vi att informera dig om vad detta berättigade intresse utgörs av.

LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLING

Uppgifter om arbetssökande

Ändamålet med behandlingen

Vår lagliga grund: 

Vårt berättigade intresse: 

Sökande till programmet/information till personer som bidrar till/deltar i framtagandet av

Ändamålet med behandlingen

Vår lagliga grund: 

Vårt berättigade intresse: 

Artister och andra medverkande i och utanför bild

Ändamålet med behandlingen

Vår lagliga grund: 

Vårt berättigade intresse: 

Försäljning och marknadsföringsaktiviteter

Ändamålet med behandlingen

Vår lagliga grund: 

Vårt berättigade intresse: 

Generella frågor (via hemsida eller annat)

Ändamålet med behandlingen

Vår lagliga grund: 

Vårt berättigade intresse: 

Nedan finner du de olika typerna av personuppgifter som vi samlar in från dig

Uppgifter om arbetssökande

Kontaktuppgifter, CV:n, referenser.

Kontaktuppgifter

Namn, telefonnummer, adress, e-postadress

Sökande till program/information om person som bidrar till/deltar i framtagandet av programmet

Kontaktuppgifter, anteckningar om casting och research, release form, ansökningsvideos, fotografier och inlägg på sociala medier, i vissa fall även passkopior, information om visumansökningar, bank- och pensionsuppgifter, löneuppgifter, i vissa fall även hälsouppgifter och belastningsregister.

Artister och andra medverkande i och utanför bild

Kontaktuppgifter, screen test, medverkansavtal och release forms, i vissa fall även passkopior, information om visumansökningar, bank- och pensionsuppgifter, hälsouppgifter och belastningsregister.

Försäljnings- och marknadsaktivitet

Kontaktuppgifter till konsumenter och företag, uppgifter om fokusgrupper rörande konsumenter, resultat från frågeformulär och marknadsundersökningar

HUR VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER

I syfte att fullgöra avtalsenliga skyldigheter eller rättsliga förpliktelser eller för att tillgodose vårt eller ditt berättigade intresse kan vi komma att dela din information med:

Om du inte uttryckligen har medgivit det kommer vi inte att tillhandahålla information om dig till tredje part utanför FremantleMedia Group för ändamål som rör direkt marknadsföring.

VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kommer endast att överföra dina personuppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) om du har bett oss göra det eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller till våra agenter eller rådgivare för att fullgöra avtalsenliga skyldigheter. För det fall vi överför dina personuppgifter utanför EES kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EES.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. För att möta kraven som ställs på oss enligt förordningen och i syfte att upprätthålla dina rättigheter som registrerad kommer vi att:

Var vänlig notera att det under vissa omständigheter finns lagstadgade lagringstider vilka berättigar oss att använda dina personuppgifter för de ändamål som ursprungligen angavs.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra avtalsenliga åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och annan lagstiftning, sparar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

HUR ANVÄNDER VI COOKIES?

På vår webbsida använder vi cookies. En cookie är en textfil som innehåller små mängder information som sparas till din enhet vilka tillåter oss utföra en rad olika tjänster, som att identifiera dig när du besöker vår hemsida, bygga upp en demografisk profil, låta dig navigera mellan sidorna effektivt, minnas dina preferenser och generellt förhöja användarupplevelsen.

Du har en variation av verktyg för att kontrollera cookies. Med de flesta webbläsarna kan du radera cookies från din hårddisk, blockera alla cookies eller motta varningar innan en cookie lagras. Om du vill veta hur du ska gå tillväga för att göra detta, var vänlig besök ”Hjälp” i din webbläsares meny. Observera dock att ”opting out” eller att stänga av förekomsten av cookies kan påverka webbplatsens funktionalitet eller medföra att du inte kommer att kunna använda vissa av webbplatsens funktioner. Läs mer om användningen av cookies och hur man stänger av dem på [http://www.cookiecentral.com] eller [www.aboutcookies.org.]

BARN UNDER 13

Barn under 13 år får inte skicka in eller lägga upp personuppgifter utan förälders eller vårdnadshavares skriftliga medgivande. Om du är ett barn under 13 år och vill skicka in personuppgifter till oss, ska du be dina föräldrar skicka ett e-mail till info@fremantlemedia.sevilket uttryckligen ger oss tillåtelse att samla in dina personuppgifter via denna hemsida. Genom att göra detta ger du oss möjlighet att informera dina föräldrar om denna hemsidas integritetspolicy. Vi har inte för avsikt att sälja, licensiera eller byta sådan information till tredje part. Förälder eller vårdnadshavare har möjlighet att granska eller ändra de personuppgifter vi har avseende deras barn eller invända mot att vi samlar in sådana personuppgifter genom att skicka ett e-mail till info@fremantlemedia.se

UPPGIFTER SOM INTE ÄR PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in uppgifter i sammanställd form genom användningen av cookies eller IP-adresser, såsom demografisk information och [surfmönster]. Sådan information identifierar inte någon individ och kommer inte att kopplas till några personuppgifter. Vi använder sådan information till att:

När vi delar sådan information med våra dotterbolag, samarbetspartners eller rådgivare, eller tredje part, kommer det att vara i sammanställd och anonymiserad form.

CHATTAR & ELEKTRONISKA ANSLAGSTAVLOR

Om du frivilligt uppger personuppgifter på elektronisk anslagstavla eller i chattarna på denna hemsida kan sådana personuppgifter komma att samlas in och behandlas av andra och kan resultera i oönskade meddelanden från andra individer.

SAMARBETSPARTNERS HEMSIDOR/LÄNKADE HEMSIDOR

Vår hemsida innehåller flera aktiviteter, vilka är medsponsrade eller som drivs av andra hemsidor. Dessa aktiviteter kommer att vara identifierbara genom deras varumärkessamarbete. Medan dessa aktiviteter härrör från denna hemsida kan de komma att länka till andra hemsidor som inte drivs av FremantleMedia. Vi utövar ingen tillsyn över våra medsponsorers integritetspolicys eller deras innehåll och rekommenderar starkt att du kontrollerar deras integritetspolicys innan tar del av dessa aktiviteter. Vidare innehåller vår hemsida länkar till andra hemsidor, inkluderande annonsörer. Vi utövar ingen tillsyn över annonsörers integritetspolicys eller andra hemsidor som vi länkar till på vår hemsida. Om du exempelvis klickar på en annonsruta kommer detta att föra bort dig från denna hemsida. Dessa andra sidor kan komma att använda cookies, samla in data eller begära personuppgifter. Vi rekommenderar starkt att du tar del av tillämplig integritetspolicy på den hemsida till vilken du länkas.

KONTAKTA OSS

Om du skulle vilja få ytterligare information om hur vi behandlar personuppgifter eller om du har några frågor rörande dina egna personuppgifter, kan du kontakta oss på info@fremantlemedia.se

Vill du framföra klagomål till en tillsynsmyndighet eller undrar något annat om dina rättigheter kring personuppgifter behandlade av oss ska du vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter till dem hittar du här: www.datainspektionen.se