menu

Josh Petsonk

”Det är en ynnest att få arbeta med flera av Sveriges största underhållningsprogram, framför allt när man får göra det ihop med landets bästa kreatörer.”

(Josh Petsonk, redigerare och efterbearbetningsproducent)