Fem främlingar går husesyn i varandras hem. Personerna vet ingenting om varandra förutom namn och yrke. Efter husesyn och första intryck ska var och en försöka para ihop rätt person med rätt hem.